Termes i condicions

0. Objecte

Aquestes Condicions Generals regulen l'adquisició dels productes i serveis oferts al lloc web https://delivery.gumencatering.com/es/, del qual és titular GUMEN CATERING,S.L.(d'ara endavant, GUMEN).

L'adquisició de qualsevol dels productes i serveis comporta l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s'hi indiquen, sense perjudici de l'acceptació de les Condicions Particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats productes i serveis. Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l'adquisició de qualsevol dels productes i serveis oferts.

1. Identificació

GUMEN , en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

La seva denominació social és: GUMEN CATERING,S.L.

El seu nom comercial és: GUMEN CATERING

El seu CIF és: B63264915

El seu domicili social és a: C/ Tamarit 10 08205 Sabadell Barcelona

Està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 35808, Foli 141, Full B266855 inscrip.1a B63264915

2. Comunicacions

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 937178335

Email: info@gumen-catering.com

Adreça postal: C/ Tamarit 10 08205 Sabadell Barcelona

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris de la web i GUMEN es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. Productes i serveis

GUMEN és un servei online de menjar preparat, els plats són cuinats el mateix dia del lliurament. Gumen no treballa amb estoc de plats.

Els plats i el preu apareixen a la pantalla. GUMEN es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i serveis que s'ofereixen als Clients. D'aquesta manera, GUMEN podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i serveis als oferts actualment. Així mateix GUMEN es reserva el dret a retirar o deixar d'oferir, en qualsevol moment i sense avís previ, qualsevol dels productes i serveis oferts.

Tot això sense perjudici que l'adquisició dels productes i serveis només es podrà fer mitjançant el registre de l'USUARI. El mateix Usuari crearà el seu nom d'Usuari i Contrasenya, a través dels mitjans proporcionats per GUMEN a la plataforma, els quals us identificaran i habilitaran personalment per poder tenir accés als productes i serveis. Un cop dins de https://delivery.gumencatering.com/ca, i per accedir a la contractació dels diferents productes i serveis, l'Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a https://delivery.gumencatering.com/es

4. Disponibilitat

GUMEN garanteix la disponibilitat de tots els plats del dia publicitats a la seva web el dia. Si en alguna ocasió de força major cal fer algun canvi procedirem a contactar amb el client. GUMEN no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se a l'USUARI per conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de https://delivery.gumencatering.com/es durant la prestació del mateix.

5. Procés de compra

Per realitzar qualsevol compra a https://delivery.gumencatering.com/es cal que el client sigui més gran. A més, cal que el client es registri a https://delivery.gumencatering.com/es a través d'un formulari de recollida de dades en què es proporcioni a GUMEN la informació necessària per a la compra; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l'acceptació de la política de privadesa de GUMEN.

Els passos a seguir per fer la compra són:

Seleccionar els plats i formats a la pàgina web i afegir-los a la cistella.

Confirmar la comanda a la pàgina on apareixen els plats seleccionats, les unitats de cada plat amb el preu i el preu total.

Seleccioneu el tipus de pagament.

Si no s'ha accedit com a usuari registrat, caldrà emplenar les dades per fer l'enviament.

Un cop realitzada la comanda el client rep un correu electrònic confirmant la comanda i el desglossament de la mateixa.

6. Terminis de lliurament:

El lliurament es realitza els següents dies i hores: de dilluns a divendres de 12:00 ha 15:00 h. ( altres hores a convenir prèvia consulta)

7. Preus, despeses i impostos

Els preus dels productes i serveis que es recullen a https://delivery.gumencatering.com/ca vindran expressats a Euros llevat que s'expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d'impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda. No hi ha una comanda mínima.

Els productes tenen el 10% d'IVA inclòs.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest en formalitzi l'acceptació.

8. Formes de pagament

Les formes de pagament per fer la compra són:

Targeta de crèdit o dèbit: Es pot fer el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur del nostre banc. Si és necessari de devolució o cancel·lació de la comanda, l'import es reemborsarà en saldo web.

Xecs o targetes Ticket restaurant, Sodexo , gourmet, cobee

Pagament mitjançant empresa o subvencions. Consultar.

9. Garantia dels productes

Un cop lliurats els plats, el client haurà de seguir les instruccions de conservació per mantenir el producte en bon estat a la nevera. A la nostra web indiquem les recomanacions al respecte. En qualsevol dels casos s'ha de mantenir refrigerat fins a la seva ingesta que serà a les 24 h següents a la recepció.

La informació sobre fallades de conservació o mal estat del plat s'indica al punt 11.

10. Política de devolucions i desistiment

Els productes que es lliuren són aliments cuinats i tenen data de caducitat, per la qual cosa queda exceptuat del dret de desistiment respecte d'aquests. És a dir, l'usuari queda informat de l'existència d'aquest dret però alhora, amb la realització de la contractació del servei accepta i consenteix que un cop rebuts els plats no podrà exercir el dret de desistiment, cosa que implica que no els podrà tornar. .

11. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte, segons allò establert al Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, i totes dues seran gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes. i la finalitat a què estiguessin destinades. Si conclosa la reposició i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir-ne la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte. Observacions concretes sobre això:

Si per causes imputables a GUMEN, com el trencament de l'envàs durant el transport, pèrdua o sostracció d'algun dels plats durant el transport o fallada de conservació d'un plat, GUMEN reposarà com més aviat millor el plat defectuós o que falti a la comanda , sempre que hi hagi disponibilitat del mateix o altre de característiques similars. Si no es donen cap d'aquestes situacions, es retorna l'import del plat.

GUMEN no es responsabilitza de l'estat del plat un cop lliurat al client, quan aquest no hagi seguit les recomanacions de conservació del producte en refrigeració indicades per GUMEN a la seva web.

GUMEN podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les condicions específiques.

12. Atenció al client i reclamacions

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de GUMEN el client haurà d'adreçar-se al departament d'atenció al client bé al número de telèfon 937178335, bé a través de l'adreça de correu electrònic info@gumen-catering.com o bé des de la mateixa plataforma web.

Per tramitar les reclamacions relacionades amb les incidències indicades al punt 11, demanem al client que faci fotos del plat en mal estat o l'envàs del qual estigui trencat o defectuós i la remeti al Departament d'Atenció al Client juntament amb la reclamació per escrit.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa. eu/consumers/odr/.

13. Legislació aplicable

Les condicions presents es regeixen per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el Castellà.

En cas d'haver de recórrer als tribunals per dirimir qualsevol controvèrsia entre les parts, són aplicables els jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.

Consentiment de cookies
Contacte